CONTAINERS ARE THE BEST

WE LIKE CONTAINERS ALOT

Tpl Konteyner Servisleri 

Tpl Konteyner Servisleri, är ett turkiskt företag som är nyetablerat i Norden med inriktning på Sverige. 

Vi inriktar oss på små och medelstora företag i import och exportbranschen. 

Centralager i bl.a Dalsland för att ligga i centrum för Svenska västkusten samt södra Norge.

En av utmaningarna är att hitta samarbetspartners inom olika branscher i uppstarten.  

Vi på företaget TPL Konteyner Servisleri, kommer att, med uppsökande verksamhet kontakta företag i byggbranschen, import och försäljning av fönster samt dörrar är vår specialitet. 

Ni som har hittat hit till denna webbplats är givetvis välkomna in med förfrågan om offerter till oss med erbjudande enligt ovan, våra varor, helst då via mail då det blir lättare att administrera i förlängningen. 

Ett brett utbud inom transportsektorn inom landet är också en utmaning. 

Mikdat (Mike) Durmaz 
040-692 84 44

Ansvarig avtal
Rune Johansson
031-753 95 15

info.sweden@konteyner.eu 
Offert.sweden@konteyner.eu 

Kvalitetspolicy 

Det har antagit kvalitetspolicy att möta kundnöjdhet utan att offra kvalitet och ge kunden förtroende med eftermarknadsservice. Vår fullt utrustade expertpersonal, som är etablerad som en Serviceavdelning inom vårt företag och tillhandahåller inhemsk och internationell service; står till våra kunders tjänst för att lösa problemen i tid. 

Logistikstrategi 

Lastning och lossning är de mest riskfyllda jobben i transportprocessen. När det gäller säkerheten för det material som ska transporteras, bör dessa operationer utföras av experter som använder lämpliga verktyg. Dessa processer, som kan upprepas flera gånger under transporten, kräver mycket uppmärksamhet. Att få stöd från ett professionellt företag för lastning och lossning är den bästa lösningen. 

Under denna process bör standardprocedurer för lastning och lossning följas strikt. Till exempel bör paket vara ordentligt lastade och kontrollerade, och vederbörlig försiktighet bör iakttas vid eventuella överföringsställen. Dessa processer bör hanteras noggrant för en hälsosam och snabb leveransprocess. Besättningen och fordonen som är involverade i lastning och lossning bör ha nödvändig utrustning. 

Som full logistik strävar vi efter att ge en perfekt service till våra kunder i lastnings- och lossningsprocesser. Vi tillhandahåller snabba lösningar till våra kunder med vårt expertteam och modernt utrustade fordon. Först och främst skapar vi en arbetsplan i linje med våra kunders behov för ett smidigt flöde i processen. Vi vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att slutföra lastning och lossning av varorna och tillhandahåller de verktyg som ska användas. Vi arbetar med ett team av experter inom lastning och lossning, och vi övervakar noga varje steg i processen för att omedelbart lösa potentiella problem. I denna process tillhandahålls service från mottagandet av dina tillhörigheter från första punkten tills leveranstillfället i ditt hem. Vi använder lastnings- och lossningsfordon och containrar som är lämpliga för dina tillhörigheters art och förvaringsförhållanden. 

Våra experter kommer att ge fullt stöd till våra kunder angående alla juridiska formaliteter som kan uppstå under lastning och lossning. Med full logistiksäkring garanterar vi en perfekt service vid lastning och lossning av ditt gods samt i hela din flyttprocess. 

Tjänster 

I allmänhet erbjuder vi kombinerade frakttjänster till önskad plats i landet, enligt ditt företags begäran, i slutet av de lastnings- och lossningstjänster som krävs för att lagras i lager under kontroll av vårt företag, efter att ha mottagits från hamnen och transporteras till lagren, efter att ha levererats från hamnen till hamnarna. 

Vi försöker utföra ämnestjänsterna inom logistiksektorn med den mest lämpliga kostnaden med vår erfarenhet av cirka 10 år. 

Vårt mål är att hålla kundnöjdheten på högsta nivå genom att kombinera den snabbaste lösningen till våra kunder med erfarenhetsfaktorn och hårt arbete, vilket är en av de viktigaste delarna i logistikbranschen. 

  • Tillgodoser den svenska marknaden med Dörrar och fönster av alla sorter
  • Typ A allmänna lagertjänster 
  • Uthyrning utomhus 
  • Förpackad allmän lastförvaring 
  • Container och Open Cargo Transport